NƏQLİYYAT

i. transport; means of conveyance; su ~ı water transport; dəmiryol ~ı rail(way) transport; hava ~ı air transport; dəniz ~ı sea transport; avtomobil ~ı motor transport; şəhər ~ı urban transport; hərbi ~ troop transport; (dənizdə) troopship; (havada) troopcarrier

NƏQLİ
NƏQLİYYATÇI

Digər lüğətlərdə