NADİDƏ

sif. [ fars. ] köhn.
1. Görünməmiş, misilsiz, bərabəri olmayan.
2. Qiymətli, az tapılan, az ələ düşən.
NADFİL
NADİNC

Digər lüğətlərdə