NİŞAN

Farscadır, мишень şəklində rus dilinə də keçib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

NİSGİL
NİTQ

Значение слова в других словарях