PÜRRƏNG

PÜRRƏNG(İ) (yaxşı dəmlənmiş çay) [Topal:] Ay bacı, uduzana bir pürrəng çay (Ə.Qasımov); Həmidə: Bir stəkan pürrəngi çay süzüm sənə (Anar); XORUZPİPİYİ Üç yoldaş termosdan tökdüyümüz buğlanan tünd xoruzpipiyi çaydan içə-içə söhbət edirdik (M.Rzaquluzadə); QANOVUZU Şamama dəmdə olan ağ samovardan, qədimlərdə deyildiyi kimi, qanovuzu bir çay töküb gilənar mürəbbəsi ilə mənim qabağıma qoyur (İ.Əfəndiyev).

PÜRMƏNA
PÜRRƏNGİ

Digər lüğətlərdə