QÜDSİYYƏT

qüdsiyyət bax qüdsilik

QÜDSİLİK
QÜRƏ

Digər lüğətlərdə