QAĞA

QAĞA I is. dan. Hörmət üçün böyük qardaşa, əmiyə, dayıya və ümumiyyətlə, yaxın adama müraciətlə işlənən söz. Ay qağa, nə yatmısan, evimi yığıblar, dur görək bu nə işdir? (Mir Cəlal).

QAĞA II is. uş. Uşaq dilində; hər cür şirin, dadlı, yeməli şey.

QAC
QAX

Digər lüğətlərdə