QATAR-QATAR

qatar-qatar bax dəstə-dəstə

QATAR
QATI

Digər lüğətlərdə