QEYDKEŞ

qeydkeş bax qayğıkeş

QEYD
QEYDKEŞLİK

Digər lüğətlərdə