RİKABDAR

ə. və f. 1) üzəngi tutan; 2) saqi, şərab paylayan.

RİKAB
RİKDAN