SIĞALLI

SIĞALLI – PIRTLAŞIQ Tinləri sürtülür daşların: olurlar haphamar, sığallı (R.Rza); Kələflər pırtlaşıq qaldı (R.Rza).

SƏTHİLİK
SIX

Digər lüğətlərdə