SƏHLƏNKARLIQ

səhlənkarlıq bax laqeydlik

SƏHLƏNKAR
SƏHM

Digər lüğətlərdə