SƏNƏT

i. 1. art; ~ əsəri a work of art; ~lə məşğul olmaq to study art; 2. trade, handicraft; ~ öyrənmək to learn* a trade; çapçılıq ~i the trade of a printer; 3. profession; occupation; Onun sənəti nədir? What is his / her occupation? ~inə görə by profession, by trade; ~ seçmə choice of profession

SƏNƏM
SƏNƏTKAR

Digər lüğətlərdə