SABAHXANIM

səhər xanımı, sübh xanımı; Günəş; gözəl xanım.
SABAHGÜL
SABAHİYYƏ