SABİLƏ

natiq, gözəl danışan qadın; yolçu, yol gedən.
SABİQƏT
SABİYƏ