SABİYƏ

kiçik qız, qız uşağı, balaca qız.
SABİLƏ
SAÇLI