SADƏT

xoşbəxtlik, bəxtiyarlıq, ağgünlük.
SADƏGÜL
SADİYƏ