SAHİBCAMAL

gözəl, göyçək, camallı.
SAFURƏ
SAHİBCƏMAL