SAMAYƏ

göyə aid olan, səmaya məxsus olan.
SAMARƏ
SAMİGÜL