SAMİYYƏ

eşitmə duyğuları; yüksək, uca.
SAMİGÜL
SAMRAT