SAMURƏT

"Şammuramata" adının müxtəlif şəkildə sadələşdirilmiş formaları (bax: Şəmir və Samur).
SAMURƏ
SANAL