SANAYI

Ayın şöhrəti, Ayın ad-sanı; Ay kimi hesab et.
SANAY
SARA