SARIŞIN

SARIŞIN – QARAŞIN Bir də qapı açıldı və içəriyə ortaboylu, sarışın, dedikcə zərif bir xanım girdi (Çəmənzəminli); Saqqallı kişi qaraşın oğlandan beş min frank alıb cibinə qoydu (S.Qədirzadə).

SARIMAQ
SARSAQ

Digər lüğətlərdə