SEGAH

f. Azərbaycan klassik muğamlarından birinin adı.

SEFİDİ
SEHR

Digər lüğətlərdə