SORUMLU

məsul, cavabdeh; sorumlular – məsul şəxslər; sorumlu tutulmak – cavabdeh olmaq
cavabdeh, məsul, mesul
SORUM
SORUN