SOSİALİZM

\[alm. Sozialismus; ing. Socialism; osm. tr. iştirakiyun mezhebi; ər. إشرشآك ىٌُ fr. Socialisme, lat. socialis – ictimai\] – ictimai iqtisadi formasiya. Geniş mənada insanların birlikdə yaşayışlarında sosial ədalətin təmin edilməsi üçün göstərdikləri hər növ fəaliyyət. Nəzəri mənada isə insana yaraşan bir həyat təmin etmək barəsində insanlaar və siniflər qarşısında cəmiyyətə üstünlük tanıyan görüşlər. İstehsal vasitələri üzərində ictimai mülkiyyətə əsaslanır.
SOSİALİZM
SOSİALLAŞMA

Digər lüğətlərdə