SUVAT

Çaydan su götürmək və heyvanı sulamaq üçün olan yerə indi suvat deyirik. Sözün kökü suvdur (suyun qədim forması suv olub), bəs  -at nə şəkilçisidir? Qə­dim mənbələrdə həmin kəlmə suvlaq kimi qeydə alınıb, hərfi mənası “su yeri” de­məkdir (müqayisə et: qışlaq, yaylaq və s.). Suvat sözü suvlaq kəlməsinin təhrif edilmiş formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

SUVARMAQ
SUVERENLİK

Значение слова в других словарях