ULDUZBƏYİM

ulduz kimi parlaq, gözəl qız.
ULDUZA
ULDUZƏ