ULDUZXANIM

ulduz kimi parlaq, gözəl qız.
ULDUZƏ
ULUDƏ