UTARİDA

gün çıxanadək görünən ulduz, Merkuri planeti.
USANDIQ
UTARİT