UZAQLAŞMAQ

UZAQLAŞMAQ Atlılar., kənddən uzaqlaşıb meşəyə doğru getdilər (Ə.Qasımov); ARALANMAQ [Davud və Abdulla] klubdan yüz metrə kimi aralanmışdılar (H.Abbaszadə); ARALAŞMAQ, AYRI DÜŞMƏK Ayrı düşmüş vətənindən, elindən; Həmdərdindən aralanmış könlümü.. (M.V.Vidadi); ARALI DÜŞMƏK İstəkli dostumdan aralı düşdüm (Aşıq Ələsgər); AYRILMAQ Ayna ilə Ayaz küçədə bir-birindən ayrıldılar (Ə.Məmmədxanlı); UZAŞMAQ Qırıldı, qaçdı, qoymayın; Gözdən uzaşdı, qoymayın! (M.Ə.Sabir); İRAQLAŞMAQ.

UZAQLAŞDIRMAQ
UZANMAQ

Digər lüğətlərdə