XƏFƏLİK

XƏFƏLİK – SƏRİNLİK Havanın xəfəliyi adamı işdən də qoyur (“Azərbaycan”); De, keçdimi bir sərinlik ürəyindən? (S.Vurğun).

XƏFƏ
XƏFİF

Digər lüğətlərdə