YAKLAŞIM

münasibət, yaxınlaşma
YAKLAŞIK
YAKLAŞMAK