YALVARMAQ

Bu sözünsinonimi ləlimək kəlməsidir. Yalvar-yaxar kəlməsi də si­no­nimlər birləşməsidir. Yaxar - “yanmaq” sözü ilə bağlıdır (yandım- yıxıldım deyirik). Yalvarmağın birinci komponenti olan yal da alov, ulduz tipli sözlərlə qohumdur, yanmaq anlamınını əks etdirir. Yalvarmaq insanın öz yanğısını (qayğısını) izhar etməsidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

YALTAQ
YAMAC

Значение слова в других словарях