YANARGÜL

yanan gül, alovlanan gül; qırmızı gül.
YAQUT
YARAŞIQ