YAXŞINİSƏ

xoşagələn qız, bəyənilən qız.
YAXŞIQIZ
YAQUT