YAXALA1

Əsli yayxala kimi olub. Yaq (yax) kəlməsi tərəf anlamını əks etdirib. Yaxala (yayxala) sözü ovlaxa qəlibi üzrə əmələ gəlib, mənası “suyu zərbə ilə yan tərəflərə, divarlara çırpmaq, vurmaq” deməkdir. Ehtimal ki, çalxa (çalxala) sözü ilə yaxala sözü eyni kökdən törəyib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

Oğrunu cinayət başında yaxalayırlar. Bu söz yaxa kəlməsi ilə bağlıdır, “yaxasından tutmaq, yapışmaq” deməkdir. Qılçalamaq qəlibi üzrə əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

YAĞMAQ
YAXIN
OBASTAN VİKİ
Yaxalayıcı, qapağan