YAZBƏHƏR

yaz meyvəsi, baharın barı, nəticəsi.
YAZBAHAR
YAZBİKƏ