YAZBAHAR

eyni mənalı “yaz” və “bahar” sözlərindən düzəlmişdir.
YAYNAZ
YAZBƏHƏR