YENİLƏ

təzələ, təzəsi ilə əvəz et.
YENİGÜL
YETARƏ