ZABİTƏLİ

ZABİTƏLİ – YUMŞAQ Qız da nə isə başqa milis işçilərindən bir az seçilən bu zabitəli oğlana baxıb gülümsündü (H.Seyidbəyli); Bəndalı necə dili yumşaq, sözünü bilən qanacaqlı olmuşdu (Mir Cəlal).

YÜYÜRMƏK
ZAHİD

Digər lüğətlərdə