ÜSTDƏN-AŞAĞI

zərf
1. Yuxarıdanaşağıya, yuxarıdan-aşağıya enərək, başıaşağı.
Valentina isə oğlu ilə qızını ötərək üstdənaşağı toplara sarı cumdu. Ə.Əbülhəsən.

2. Başdan-ayağa, yuxarıdan-aşağıya.
Çox qəlbi yerdə dayanmış Tapdıq üstdən-aşağı müəllimə baxdı. Ə.Vəliyev.

ÜST-ÜSTƏ
ÜSTƏGƏL

Digər lüğətlərdə