ÇUĞULÇULUX

(Tovuz)
xəbərçilik. – Çuğulçuluğ eləmə, yekə oğlansan
ÇUĞULÇU
ÇUĞULLAMAX