ÇUDU

is. Lay-lay xəmirdən ətli və ya qozlu qoğal.
ÇUBUQVARİ
ÇUĞLAMAQ

Digər lüğətlərdə