ÇULLAMAQ

f.
1. Dalına çul qoymaq (heyvanın). Atı çullamaq. – Molla öküzünü çullayır, ağzına da bir yüyən vurub meydana gəlir. “M.N.lətif.”.
[Nəbi:] And içirəm, sənə məxmər çullaram; Bozat, qurtar məni, aman günüdür. Qaçaq Nəbi”.

2. dan. zar. Üst-üstə çoxlu paltar geyindirmək.
ÇULLAMA
ÇULLANMA

Digər lüğətlərdə