ÖDƏNMƏ

Ödənmək”dən f.is.
ÖDƏNİŞ
ÖDƏNMƏK

Digər lüğətlərdə