ÖTMƏK₂

f. Oxumaq, cəh-cəh vurmaq, civildəşmək.
Səhər açıldı, quşlar ötdü. Ə.Vəliyev.

// məc. Tərənnüm etmək.
Yaşıl yamacda qumru tək; Ötür yanıqlı bir tütək. Ə.Cəmil.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ÖTMƏK I 1. ÖTMƏK [Qəndab:] Məzahir, qaz ver, o qabaqdakı maşım öt, qoyma irəli keçsin, – deyə səsləndim (B
  • ÖTMƏK oxumaq — civildəşmək
  • ÖTMƏK qabaqlamaq — keçmək
  • ÖTMƏK keçmək — aşmaq — sovuşmaq

Omonimlər

  • ÖTMƏK ÖTMƏK I f. Keçmək, çatıb keçmək. Ötür dəqiqələr səssiz-səmirsiz (H.Arif). ÖTMƏK II f. Oxumaq, mahnı oxumaq
ÖTMƏK₁
ÖTMÜŞ

Digər lüğətlərdə