ÜÇAÇILAN

bax üçatılan.
Onların tüfəngləri beşaçılan və ya üçaçılan idi. P.Makulu.

ÜÇ-ÜÇ
ÜÇADAMLIQ

Digər lüğətlərdə