ÜÇHƏDLİ

sif. Üç həddi olan. Üçhədli rəqəm.
ÜÇHECALI
ÜÇHƏFTƏLİK

Digər lüğətlərdə