ÜJDƏMMƏX’

(Çənbərək)
gizlin qaçmaq. – Əfqan axşam toydan üjdəndi
ÜGÜR
ÜJƏLƏMMƏX