ÜYÜTMƏ

Üyütmək”dən f.is.
ÜYÜŞMƏK
ÜYÜTMƏK

Digər lüğətlərdə